Med båten som hobby

Vi blir fler och fler som finner njutningen i att ägna en stor del av vår lediga tid till att åka båt.

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. Den drivs fram av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor.

I normalt språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i svensk lagtext finns speciella definitioner av dessa begrepp. En båts botten och sidor kallas för skrov, när det är två skrov vid sidan om varandra är det en katamaran, när båten är byggd av tre skrov är det en trimaran. Gemensam benämning för katamaraner, trimaraner och andra fartyg med fler än ett skrov är ”flerskrovsbåtar”.

Det finns såklart många sätt att köpa sin egen båt på men vi rekommenderar stockholmmarin.se ”båtar säljes” där får du av kunnig personal hjälp med att välja rätt båt för just dina behov.